Logotyp funduszy europejskich

Projekt 1.2.2

Informujemy, że w grudniu 2018 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu pt.: Prace badawczo-rozwojowe firmy RUMSZEWICZ SAILING Sp. J.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I — "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur", Działania 1.2- "Innowacyjne firmy", Poddziałania 1.2.2 — "Współpraca biznesu z nauką".
Projekt będzie realizowany w okresie 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. Całkowita wartość projektu brutto: 1 657 343,82 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 004 869,06 PLN
Projekt obejmuje swoim zakresem badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie konstrukcji jachtu otwarto pokładowego ślizgowego dla załogi 6 osobowej w wersjach jeziorowej, morskiej i hydrofoil.
Badania te mają w swoich wynikach doprowadzić do stworzenia absolutnej nowości zarówno w firmie Rumszewicz Sailing jak i na rynku krajowym i zagranicznym.

Projekt 1.3.4

Informujemy, iż 10 października 2019 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu pt.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp. J.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I — "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur", Działania 1.3 — "Przedsiębiorczość", Poddziałania 1.3.4 — "Tereny inwestycyjne"
Projekt będzie realizowany w okresie 1 października 2019 do 31 grudnia 2021 r. Całkowita wartość projektu brutto: 1550554.54 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 882303.35 PLN
Projekt zakłada stworzenie lepszych warunków przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp. J. dzięki uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w latach 2019-2021 oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp. J. dzięki uzbrojeniu terenu inwestycyjnego ośrodka wypoczynkowego, w którym organizowane będą obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży od roku 2021.

Projekt 1.4.2

Informujemy, że w listopadzie 2018 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu pt.: Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez pakietowanie usług turystycznych
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I- "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur", Działania 1.4- "Nowe modele biznesowe i ekspansja", Poddziałania 1.4.2- "Pakietowanie produktów i usług".
Projekt będzie realizowany w okresie 15 marca 2019 r. do 31 marca 2021r. Całkowita wartość projektu brutto: 2 091 000,00 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 189 830,00 PLN
Projekt zakłada wprowadzenie wspólnego pakietu usług turystycznych RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA oraz Partnera TAKIELUNEK JAKUB RUMSZEWICZ. Wspólna sprzedaż usług obywać się będzie w formie połączonej " pakietu 6 usług:
  1. Obóz żeglarsko-sportowy 7-dniowy
  2. Warsztaty kulinarne
  3. Warsztaty fotograficzne
  4. Rejs żeglarski 7-dniowy
  5. Kurs gitarowy — nauka szant i piosenek ogniskowych
  6. Kurs motorowodny

Projekt 1.5.1

Informujemy, iż 26 października 2018 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu pt.: Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Rumszewicz Sailing Spółka Jawna.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I — "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur", Działania 1.5 — "Nowoczesne firmy", Poddziałania 1.5.1 — "Wdrożenie wyników prac B+R"
Projekt będzie realizowany w okresie 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2021r. Całkowita wartość projektu brutto: 8 001 660.60 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 289 136.68 PLN
Projekt zakłada podniesienie konkurencyjności firmy poprzez stworzenie nowej bazy szkoleniowej wraz z wyposażeniem, dającej możliwość wdrożenia wyników prac B+R i wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w postaci innowacyjnego procesu szkolenia żeglarskiego z wykorzystaniem sonifikacji.
Bazą do wdrożenia projektu będzie Ośrodek szkoleniowy Spółki Rumszewicz Sailing nad jeziorem Dadaj w miejscowości Wilimy w gminie Biskupiec.

Projekt 4.1

Informujemy, iż 27 listopada 2019 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu pt.: Inwestycje OZE w przedsiębiorstwie RUMSZEWICZ SAILING
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV — "Efektywność energetyczna", Działania 4.1 — "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych"
Projekt będzie realizowany w okresie 18 listopada 2019 do 30 września 2020 r. Całkowita wartość projektu brutto: 1 168 500.00 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 617 500.00 PLN
Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp.J. poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie PC oraz PV w roku 2019, niższe koszty energii elektrycznej przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp.J. i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez instalację PC oraz PV od roku 2019 oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii od roku 2019.